Tøv ikke med at søge erstatning ved personskade

erstatning

Personskade kan være af meget forskellig karakter og omfang. Der er derfor ikke én definition på, hvad en personskade er. Vidste du, at en række personskader er erstatningsberettiget? Og vidste du, at første møde med erstatnings-advokater.dk er gratis? Læs her, hvordan din personskade kan være erstatningsberettiget.

Typiske personskader

Hvad er en personskade egentlig? Og hvornår er du berettiget til erstatning? Der er som sagt ikke én klar definition på dette, men der er nogle situationer, der hyppigst er årsag en personskade, der berettiger erstatning.

En af disse er en såkaldt patientskade. En patientskade opstår efter endt behandling eller indlæggelse og har oftest rod i en læge- eller apparaturfejl. Denne type skade er erstatningsberettiget, hvis fejlen er skyld i, at patienten døjer med gener og varige mén i hverdagen. Vel at mærke, gener som ikke skyldes operationen i sig selv. Patientskader bliver derfor først synlige efter noget tid, da der næsten altid er gener efter endt operation.

En arbejdsskade dækker over to ting; arbejdsulykke og erhvervssygdom. Fælles for dem begge er, at der er skal være en beviselig sammenhæng mellem skaden og det udførte arbejde. Der er derfor ikke tale om en arbejdsskade, hvis du rejser dig fra stolen og tilfældigvis får en diskusprolaps. Det er derfor vigtigt at have for øje, hvad skaden skyldes inden du søger erstatning for arbejdsskade.

Endeligt kan du forvolde dig personskade som følge af trafikuheld. Og det er særligt her, at skaden kan variere fra den ene yderlighed til den anden. Selv et trafikuheld, som umiddelbart ikke er af voldsom karakter, kan give efterfølgende gener i hverdagen. Den hyppigste personskade ved trafikuheld er det såkaldte piskesmæld. Et vrid i nakken, der opstår, når hovedet slynges hurtigt frem og tilbage.

Erstatning kan hjælpe med at hele dit knuste hjerte

Erstatning kan selvsagt ikke fjerne generne i din hverdag, men det kan hjælpe dig, så du ikke personligt har udgifter på fornødne behandlinger. Du får ligeledes erstatning som kompensation for forringet eller frataget arbejdsevne. Dét at du ikke længere er istand til at udføre dit arbejde i samme grad som før kan, oveni dine fysiske gener, hæmme dig psykisk.

Det er derfor vigtigt, at du ved, at der er en række personskader, der er erstatningsberettiget. Selvom dine gener i hverdagen føles milde, kan de alligevel forringe din livskvalitet, fordi du kæmper med dem dagligt. Dette kan være noget så banalt som kvalme eller hovedpine. Det virker måske ikke som noget stort, men kæmper du med det syv dage om ugen begynder det at blive en belastning.

Personskade kan knuse dit hjerte på flere måder. Tøv derfor ikke med at søge erstatning, hvis du har erhvervet dig en personskade. Som sagt er første møde med erstatningsadvokaten gratis – du har derfor intet at miste.

Relaterede indlæg